NOBEL STREET STUDIOS

 

Nobel Street Studios ligger i Göteborg

och är byggd enligt Westlake-modellen.

 

Studion består av tre rum:

Kontrollrum - Inspelningsrum 1 -Inspelningsrum 2

 

 

Noble Street Studios är en del av Musikutveckling i Göteborg AB.

Musikutveckling arbetar med att förse Göteborgs musik & kulturliv med

replokaler och utbildningslokaler för musik, studio, scen & dans.